0

KLINTHOLM SHELTERPLADS

Vil du vågne op til Fyns smukkeste udsigt 25 m fra stranden – så der dette noget for dig !

Shelterpladsen ligger helt tæt ved stranden. Det er godt havørredfiskeri og god mulighed for at ankomme med kajak. I området, som er Natura 2000 område, er der mulighed for at se Majgøgeurt (orkide), klokkefrøer, stor dansk vandsalamander samt et helt unikt geoprofil. På arealerne går Galloway kvæg som er meget fredeligt (husk at hund skal i snor). Gallowaykvæget holder naturarealerne så biodiversiteten er størst mulig.

Adgang til shelterne foregår af markvejen/stien, der går fra Stenagergaard og sydpå mod Lundeborg. Der må ikke køres til eller parkeres (motorkøretøjer) ved shelterne – parkering foregår ved Stenagergaard.

Arealet bag shelterne er tidligere deponiområde, som nu er dækket af 1m ren jord. Bag drikkevandshanen ligger virksomheden Soil-Recovery A/S som renser boremudder ude fra Nordsøen og syd herfor ligger Klintholms deponier.

Klintholm I/S overvåger nøje at der ikke sker udsivning fra de gamle (og nye) deponier, hvorfor naturområdet har udviklet sig positivt gennem de seneste 20 år. Myndighederne har pga områdets robusthed indfanget klokkefrøsyngel som er udsat andre stede for herigennem at udbrede og sikre bestanden.

  • Antal shelters: 2
  • Antal sovepladser i alt: 14-16
  • Drikkevand: Ja. Der er ca. 350 meter til frisk vandværksvand. Der er opsat kort på stedet.
  • Toilet: Ja. Multtoilet. Medbring toiletpapir.
  • Bålplads: Ja. Brænde findes i mindre mængder, til fri brug.
  • Hunde: Ja, dog kun i snor af hensyn til dyrelivet.
  • Heste: Det er tilladt at overnatte med heste, såfremt disse ikke lukkes ind i naturområdet. Det betyder at de skal være tøjret i nærheden af shelteret.
  • Afstand til vandet: ca. 25 meter.
  • Telte: NEJ

NYD OMRÅDET og PAS PÅ DET !

NB: Ejeren understreger, at der ikke på nogen måde må opstilles telte eller på anden måde overnattes på stedet. Eneste overnatning er I de to shelters.  Andre gæster vil blive bortvist.  Bedes respekteret!

 

Pris: 30,- pr. overnatning pr. person