0

Indkøbsmuligheder forefindes I Otterup ca. 6-kilometer fra
havnen.
Kontakt Havnefoged for hjælp til indkøb, lån af cykel, bestille en
teletaxa fra flextrafik.