I er havnet i en kulturperle, hvis historie rækker langt tilbage i tiden, fra yngre bronzealder og frem til i dag. Området er anerkendt for at have spillet en væsentlig rolle op gennem tiden som handelscentrum for Skandinavien og Nordeuropa. I dag er det et velbesøgt turistmål fra nær og fjern

Folk med interesse for historie kommer og studerer de 3 høje vest for anlægget, nogle gange helt fra udlandet. Lokale bruger området til gåture og picnic

Fælles for alle er, at de nyder den pragtfulde udsigt fra højene ud over Brydegaard og Helnæs

Kongsbjerganlægget var i tidernes morgen grusgrav.

Anlægget Kongensbjerg, som det oprindeligt blev døbt, blev taget i brug i 1931. Her lå tidligere byens fælles sandgrav, og alle, der ejede jord i Voldtofte, opgav den gang brugsretten, så man med frivillig indsats kunne etablere anlægget i løbet af 1930. Planen var, at der efterfølgende skulle bygges et moderne plejehjem

To personer var ildsjæle i anlæggets historie. Mølleren Larsen og karetmageren Clausen, som begge boede og drev deres mølleri og karetmagerværksted lige overfor anlægget.

Møller Larsen var initiativtageren ved opstarten, og karetmager Clausen sørgede for, at anlægget var vel vedligeholdt, så man i 1964 med stolthed kunne forære grunden plus kassebeholdningen til Flemløse Kommune til opførelse af et plejehjem. Flemløse Kommune returnerede dog kassebeholdningen til bylaugets kasse.

For at hædre disse to mennesker- mølleren og karetmageren – har Flemløse Voldtofte Landsbylaug valgt at navngive de to sheltere hhv. Kværnen og Kareten.

Der blev ikke bygget plejehjem her, så anlægget henlå i en årrække i kun nødvendigt vedligeholdt stand. Beboerne brugte dog stedet til sporadiske arrangementer og udflugtsmål. I 2014 fik Flemløse Voldtofte Landsbylaug brugsret til stedet, og med frivillig indsats blev anlægget nænsomt renoveret.

  1. september 1940 fyldte Kong Christian X 70 år. Da man ikke kunne holde en større fest på grund af krigens rationeringer, nøjedes man med at højtideligholde dagen ved at plante et egetræ – en kongeeg. Den står stadig flot og i god vækst ved siden af shelterne.

Kilde: Skriftligt materiale fra Voldtoftes Oldermandskiste

Anlægget indeholder i dag en blanding af store bøge- og fyrretræer og lav bevoksning. Der løber en sti rundt i området, og der er niveauforskel. Midt i området er der et større grønt område, hvor shelterne er opsat.

 

Se meget mere om vores lokalområde på www.flemlosevoldtofte.dk