Indkøbsmuligheder forefindes i Otterup ca. 6-kilometer fra
havnen.
Kontakt Havnefoged for hjælp til indkøb, lån af cykel eller bestilling af
teletaxa fra flextrafik.