Espe Folke- og Tumle Park er anlagt i et gammelt grusgravsområde, hvor det sidst grus blev gravet omkring ????.  Vegetationen bærer derfor præg af at området til dels er meget sandet og til dels er meget ungt. På de afgræssede arealer dominer vild gulerod, og de steder hvor det ikke bliver græsset står rejnfan i august og lyser op med sine gule knapper.

På arealet er der gravet en lille sø, der faktisk er anlagt som erstatningsvandhul, der gik tabt i forbindelse med motorvejsbyggeriet mellem Odense og Svendborg. Her lever en lille betand af den relativt sjældne tudsen, strandtudsen.  I det lille vandhul kan det til tider vrimle med haletudser, mens det i tørre sommer kan tørre helt ud.  Det er selvfølgelig ikke godt for de haletudser der ikke når at udvikle sig, men betyder samtidig at evt. fisk og andre fjender også dør, hvilket er rigtig god for de generationer der kommer de følgende år.

Dele af området bliver græsset med får, andet bliver slået, for at hold vegetationen ned og giver plads til de planter og dyr der kræver dette. Der se rigtig mange sommerfugle i området der flyver rundt og specielt sidst på sommer lægger man mærke til Storplettet Perlemorssommerfugle. Men her er også masser af andet at gå på jagt efter og opleve, og af de mere kuriøse fund er der på stedet fundet en sjælden svamp – en lille dansehat – Pholiotina teneroides – se evt mere om den her.

På  hjemmesiden Fugle og Natur se hvad er er registreret på stedet – men selvfølgelig ses der meget mere hvis du trykker her.