Velkommen til shelterpladsen

Shelterpladsen passes af frivillige og ejere – hjælp dem, ved at efterlade pladsen som du gerne selv ville have fundet den!

Vi håber, I vil nyde jeres ophold tæt på naturen.
I er meget velkomne, men vi har lidt regler.

Regler for brug af pladsen

Af hensyn til naturen og andre gæster på og omkring pladsen henstiller vi til at følgende regler overholdes:

–     Du skal kunne fremvise kvittering for din booking til den pladsansvarlige.
–     Den pladsansvarliges anvisninger skal altid følges.
–     Den anlagte bålplads skal benyttes ved båloptænding.
–    Hvis du benytter engangsgrill, så må den kun bruges på bålpladsen.
–     Bålet skal være helt slukket, når pladsen forlades.
–     Det er ikke tilladt at færdes på taget af shelteren.
–     Benyt ikke sko i shelteren, det er først og fremmest en soveplads.
–     Du bedes vise andre gæster hensyn og være opmærksom på, at støjende adfærd og høj musik ikke er tilladt.
–     I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.
–     Hunde i kort snor er velkommen. De må dog ikke opholde sig i shelteren.
–     Det er ikke tilladt at køre i bil på pladsen.
–     Det er ikke tilladt at beskadige træer og buske i området.
–     Rygning er tilladt ved bålpladsen, men cigaretskodder må ikke efterlades.
–    De anviste toiletfaciliteter skal anvendes, besørgelse på pladsen er ikke tilladt. Toilettet skal forlades i samme stand som ved ankomsten.
–     Alt affald skal fjernes fra shelteren og pladsen efter brug.

I kvitteringsbrevet finder du desuden oplysninger om følgende: Drikkevand, affaldshåndtering, toiletforhold, information om tilkøb, kontakt til de pladsansvarlige, samt øvrige oplysninger.