0

 

Håstrup bypark – Ørbæklund  blev etableret i 2007 af en gruppe af byens borgere. Ud over de mange faciliteter i form af shelters, madpakkehus, træningspavillon etc. blev som en væsentlig del af projekt også etableret en del natur på området. Først og fremmest blev Ørbækken genetableret. På marken øst for området har Ørbækken sit udspring i en lille kilde. Vandet løb tidligere i rør gennem området, men i forbindelse med etableringen af bypark fik bækken igen sit frie løb. I dag kommer den frem lige under det anlagte madpakkehus.

Som en anden væsentlig del af projektet blev der etableret en lille sø på området. Vand fra bækken bliver ledt gennem søen, der nu fungerer som en lille oase for naturen. Der er allerede nu et rigt fiskeliv i søen med bl.a. karusser og guldfisk. Om vinteren fungerer søen som skøjtebane for områdets børn og unge.

SONY DSC

På området er indplantet en masse træer og buske, der med tiden bliver til små lunde. Allerede i dag giver træerne og buske god læ f.eks. i forbindelse med shelterpladsen. Ligeledes er der etableret flere stier og opsat bænke, hvor man kan sidde og nyde naturen.

I sommermånederne træffes en masse insekter rundt på terrænet, der stille og roligt er ved at få mere og mere overdrevspræg. Nældens takvinge, Græsrandøje og Okkergul Randøje ses tit flyve i området, ligesom søen tiltrækker en del forskellige guldsmede.

SONY DSC

Okkergul Randøje der ofte ses flyve rundt på området